Adblocker

Tungt för gratis webbplatser

Sverige tredje största nationen på att använda annonsblockerare.

21 januari 2015

Annonsintäkter är en av de största intäktsmöjligheterna för webbplatser, och för många en nödvändighet för att kunna fortsätta att erbjuda tjänster gratis på internet. Ett sätt för surfare att aktivt minska webbplatsernas intäkter är med så kallade annonsblockerare, ad blockers, och Sverige är den tredje största nationen på att använda sådana program. De enda två länderna som har procent fler användare av annonsblockerare är Polen och Grekland.

Det vanligaste sättet att använda annonsblockerare är som tillägg till webbläsarna Google Chrome och Firefox, och det är främst unga män som använder annonsblockerare. Den främsta anledningen är dock inte av prestanda- eller integritetsskäl utan för att de inte vill att deras upplevelse av webbsidorna ska störas.

Totalt sett är det 22 procent av svenskarna som uppger att de använder annonsblockerare och 60 procent som säger att de inte använder det, men okunskapen är stor - hela 18 procent säger att de inte vet vad annonsblockerare är.

Kanske är du intresserad av...