Säker i molnet

Trygg i molnet

Microsoft först att bli godkänd enligt EU:s strikta datalagstiftning gällande molntjänster.

15 april 2014

I förra veckan beslutade Artikel 29-gruppen, som samlar de 28 nationella Datainspektionerna inom EU, efter en omfattande granskning att Microsofts avtal och leverans av molntjänster är i linje med EUs strikta datalagstiftning. Det gör Microsoft till det första och hittills enda företaget som får detta stöd. Dataskyddsdirektivet om "skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter" antogs av EU 1995 och ledde senare fram till den svenska personuppgiftslagen (PUL). Mathias Strand, chefsjurist på Microsoft AB, välkomnar Artikel 29-gruppens beslut.

  • Det bekräftar det långsiktiga och medvetna arbete vi drivit under flera år för att säkerställa att våra avtal har den funktionalitet som krävs. Vi är den enda leverantör som nu fått en sådan bekräftelse, säger Mathias Strand.

PC-tidningen skrev redan i juni förra året om att Datainspektionen kritiserat Salems kommun för dess användande av Googles molntjänst, som inte uppfyller de krav Artikel 29-gruppen och svensk lagstiftning ställer. Avtalet gav Google för stort utrymme att behandla personuppgifter för sina egna ändamål. Dessutom framgick inte vilka underleverantörer som är inblandade och vad som händer med personuppgifterna när avtalet upphör. Artikel 29-gruppens godkännande omfattar molntjänsterna bland annat Office 365, Windows Intune och Microsoft Dynamics.

  • Beslutet visar att svenska företag, myndigheter, kommuner, landsting och skolor kan känna sig trygga med att Microsoft gör det möjligt för dem att uppfylla den svenska och europeiska lagstiftningen kring personuppgiftshantering, säger Mathias Strand.

Kanske är du intresserad av...