Sverige bäst på internet

Sverige världsbäst på internet

Sverige hamnar högst upp när världens länder rangordnas.

6 september 2012

Det är Tim-Berners Lee, skapare av webben och grundare till World Wide Web Foundation, som har tagit fram ett index för att kunna rangordna värdens länder. Varje lands resultat baserar sig på en rad olika faktorer, däribland infrastruktur för kommunikation, tillgänglighet till webbaserade tjänster, institutioner, utbildning, lagstiftning, rättsväsende, grad av censur, och i vilken utsträckning relevant och användbart innehåll finns tillgängligt. Enligt denna ranking är Sverige världsbäst på att använda internet för det egna landets utveckling, följt av USA och Storbritannien. De närmaste nordiska länderna är Finland på femteplats och Norge på nionde plats.

Kanske är du intresserad av...