Radera på internet

Sudda på internet

Ny lag kräver att användare kan radera uppgifter.

1 oktober 2013

En ny lag har undertecknats i Kalifornien som kräver att nättjänster som Facebook med flera måste erbjuda en funktion som gör det möjligt för användare att radera sådant man inte vill ska finnas kvar hos tjänsten. Enligt lagen måste tjänsten erbjudas för ungdomar under 18 år så att det man i lagen kallar för "misstag" villkorslöst ska kunna plockas bort fullständigt. Lagen kommer att träda i kraft 1 januari 2015.

I en kommentar säger delstatssenatorn Darrell Steinberg att "Unga förtjänar rätten att ta bort sådant material som skulle kunna spöka för dem i många år".

Kritiker menar dock att lagen innehåller en problematisk lucka, som säger att om en tredje part återpostar innehållet ska det dock inte krävas att det raderas. Det har även protesterats mot att det kommer att krävas mycket tid och resurser hos företag om man måste anpassa sig efter lagar och regler ända ner på delstatsnivå.

Kanske är du intresserad av...