Bredbandstäckning i Sverige

Stor ökning av 4G

Tillgången till det snabba mobila bredbandet ökar lavinartat i Sverige.

26 mars 2013

I Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning 2012 visas att nästan hela Sverige har möjlighet att få bredband via 4G i hemmet och på jobbet. Det gäller inte minst på landsbygden. I oktober 2012 hade 93 procent av alla hushåll och företag tillgång till bredband via 4G (LTE) i hemmet och på jobbet, jämfört med 48 procent i oktober 2011. Den snabbaste utvecklingen finns på landsbygden. Där har 79 procent tillgång till bredband via 4G, jämfört med 10 procent i oktober 2011. Rapporten är dock innan telebolagen i stor skala började driftsätta bredband i det 800 MHz-band som tidigare användes för analog tv. Tillgången till bredband via 4G på landsbygden är därför sannolikt bättre än rapporten visar.

Rapporten visar också att bredband via 4G ger genomsnittshastigheter på ca 20 megabit/sekund.

PTS bredbandskartläggning visar även att 53 procent av alla hushåll och företag har tillgång till bredband med en teoretisk hastighet om minst 100 megabit/sekund i oktober 2012, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med oktober 2011.

Kanske är du intresserad av...