SamsungCloud

Samsung utmanar Google och Amazon

Med köpet av lagringstjänsten Joyent vill Samsung på allvar ta upp konkurrensen inom dokumentlagring på internet.

17 juni 2016

Nu tar Samsung på allvar upp konkurrensen med internetlagringsgiganter som Amazon och Google. Samsung meddelar nämligen att det har köpt den amerikanska lagringstjänsten Joyent för en hemlig summa.

Internetlagring, eller Cloud Storage som det också kallas, är en allt mer betydelsefull del av många mobil- och elektroniktillverkares tjänsteutbud. Många använder tjänster av den här typen för att säkerhetskopiera bilder, men många appar och tjänster är direkt beroende av att kunna spara information online, som exempelvis Google Maps och Apples digitala assistent Siri.

Internetlagring är framtiden Tills nu har merparten av Samsungs appar och tjänster, som till exempel S Health och Knox, fungerat via hyrt utrymme hos Amazon. Nu tar Samsung själva över lagringen.

Samsung understryker att Joyent kommer att finnas kvar som ett självständigt företag som kommer att sälja lagringstjänster till andra. Marknaden för lagringstjänster online växer konstant och blir bara viktigare och viktigare för allt fler delar i samhället.

Kanske är du intresserad av...