Säkerhetsmånad

Säkerhet på internet

Gemensam satsning inom EU ger säkerhet på internet en egen månad.

8 oktober 2013

Europeiska Kommissionen har gett EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet, Enisa, i uppgift att skapa en kampanj för att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet. Därför drar ENISA igång kampanjen Den Europeiska informationssäkerhetsmånaden (ECSM), en medevetenhöjande kampanj inom EU som genomförs i oktober, och samordnar kampanjen i de enskilda europeiska medlemsstaterna. Sveriges deltagande organiseras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Post- och telestyrelsen (PTS).

I Sverige riktar sig kampanjen till vuxna personer i hemmet och på arbetsplatsen, och man fokuserar på fem viktiga områden där alla kan påverka sin säkerhet:

  • Lösenord

  • Mobila enheter

  • Virus och skadlig kod

  • Säkerhetskopiering

  • Trådlösa nätverk

Kampanjens centrala hemsida finns på adressen www.dinsakerhet.se.

Kanske är du intresserad av...