Bredband över Sverige

Så ser det ut där du bor

Bredbandskartan visar tillgången på bredband över hela landet.

1 januari 2014

Varje år kartlägger Post- och Telestyrelsen tillgången på bredband som en del i arbetet att följa upp regeringsuppdraget att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. I Sverige bor och arbetar det folk på uppskattningsvis sex procent av den totala landytan. Det innebär att kartläggningen inte undersöker tillgången till bredband på ca 94 procent av Sveriges yta där det inte finns några stadigvarande hushåll och fasta verksamhetsställen. Mobilt bredband och mobiltelefoni omfattas inte av kartläggningen, som visar så väl olika tekniker (fiber, kabel-tv, xDSL, 3G och LTE) och som olika hastigheter.

Se hur det ser ut just i ditt län på adressen www.bredbandskartan.pts.se.

Kanske är du intresserad av...