Hastighetsmätare

Kraftig ökning av snabbt bredband

Aldrig tidigare har så många svenskar surfat så snabbt.

19 juni 2013

Antalet bredbandsabonnemang via 4G ökar kraftigt, så även fast bredband med 100 Mbit/s eller mer, enligt en rapport som publicerats av Post- och telestyrelsen. Rapporten täcker hela 2012 och den visar bland annat att utvecklingen inom 4G-området går mycket snabbt, antalet aktiva bredbandsabonnemang via 4G-nätet har ökat från 30000 till 240000 mellan 2011 och 2012. En effekt av denna ökning är även att datatrafiken i mobilnäten ökade med 75 procent jämfört med 2011.

Det är inte bara de mobila bredbanden som blir fler och snabbare. Antalet fasta bredbandsabonnemang med hastigheter på 100 Mbit/s eller mer uppgick under 2012 till 755 000, vilket är en ökning med 41 procent jämfört med 2011.

För första gången har PTS även börjat mäta abonnemang med hastigheter över 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s). Under 2012 fanns det totalt ca 1 000 sådana abonnemang i landet.

Kanske är du intresserad av...