Sociala nätverk 16 år

Ingen lagstadgad åldergräns på sociala medier

EU vill lagstifta om hur sociala medier hämtar in personuppgifter.

29 januari 2016

I dagarna cirkulerade missförståndet att EU vill att vi ska sätta en åldergräns på att använda sociala medier. 13 respektive 16 år cirkulerade som förslag, men i EU-direktivet finns det inget som stödjer det påståendet. Det som däremot är skrivet är att de gånger en tjänst vill uppdatera användarvillkoren för hur personuppgifter inhämtas och hanteras, de där långa flersidiga avtalen som ingen läser, ska en målsman kallas in för att godkänna att den underårige får använda tjänsten. Detta för att underåriga inte ska lockas att dela med sig av personlig information utan att förstå vad de delar med sig av eller hur det kan komma att användas.

Hur det ska kontrolleras framgår inte. Det handlar alltså inte om att en vårdnadshavare ska sitta med varje gång ett barn vill snapchatta eller instagramma utan att en vuxen ska vara med och godkänna villkoren om tjänsterna vill förändra dem.

En eventuell anledning till missförståndet kan vara den tillhandahållna informationen från Europeiska kommissionen. Om du vill läsa det svenska pressmeddelandet kan du göra det här. Om du däremot vill läsa det engelska faktabladet, som är formulerat annorlunda, kan du göra det här.

Kanske är du intresserad av...