Google Checkout

Google lägger ner betaltjänst

Företaget satsar i stället på mobila betalningar.

22 maj 2013

Den 20 november kommer Google att lägga ner sin betaltjänst Google Checkout, en betaltjänst som har varit drift sedan 2006. Anledningen till nedläggningen är att man inte längre anser att det finns ett tillräckligt stort kundunderlag för att hålla tjänsten vid liv. Som ersättning kommer man att satsa på mobila betalningar via tjänsten Google Wallet.

Företag som idag använder Google Checkout kommer att flyttas över till ersättningstjänsten om de inte väljer någon ny lösning. Många e-butiker kan komma att drabbas av stora ekonomiska kostnader i att byta betalsystem, vilket kan komma att slå hårt främst mot små e-butiker.

Kanske är du intresserad av...