Evil google logo

Don't be evil är Googles motto.

Google döms till enorma böter för att ha utnyttjat monopol

Sökjätten har dömt till böter på mångmiljardbelopp för att ha utnyttjat sin monopolställning för egen vinning.

27 juni 2017 av Emil Maischnack Jensen

Sedan år 2000 har Googles motto varit "Don't be evel", det vill säga var inte elak. 

Trots detta är EU inte nöjda med hur sökjätten uppför sig vilket har lett till att Magrethe Vestager, EU:s kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, har bötfällt Google med ett bötesbelopp motsvarande 23,6 miljarder kronor och med kravet att företaget ska upphöra med sin konkurrenshämmande verksamhet.

Rankade egna tjänster onaturligt högt

Anledningen till böterna grundar sig att företaget har rankat sin egen prisjämförelsetjänst onaturligt högt i sökresultaten, samtidigt som man har nedprioriterat sina konkurrenter.

Detta är inte tillåtet när man som Google har en monopolliknande position på marknaden.

Om Google ändrar på detta och prioriterar sig själva på samma sätt som sina konkurrenter, riskerar det att dömas till dagsböter på fem procent av den dagliga omsättningen i Googles moderbolag Alphabet.

Google meddelar att de inte håller med om domen, och överväger om de ska överklaga den.

Kanske är du intresserad av...