Google+

Fiasko för Google Plus

Delning via Googles sociala nätverk väcker inget intresse hos användarna.

23 juli 2013

Googles sociala nätverk Plus, eller Google+ som det också kallas, lanserades som en Facebookdödare 2011. Nu visar dock siffror framtagna av analysföretaget Gigya att tjänsten ligger långt efter andra sociala nätverk när det handlar om att få användarna att "dela med sig" till andra användare, och tjänsten lyckas bara komma upp i 2 procent av det delade materialet. Föga överraskande dominerar Facebook med 50 procent av det material som delas, följt av Twitter med 24 procent och Pinterest med 16 procent. Till och med det yrkesinriktade LinkedIn delar mer material än Google+, om än med minsta möjliga marginal, med 3 procent.

Kanske är du intresserad av...