Facebook-konton raderas

Facebook rensar i kontodjungeln

Konton med fiktiva namn och alias kan raderas utan förvarning.

23 september 2014

Regelverket har funnits en längre tid, men nu har Facebook enligt uppgift också börjat kontrollera att det efterlevs. Dubbla konton, konton med alias eller påhittade namn, och fiktiva alter egon, riskerar att raderas och hela konversationer, fotoalbum och annat privat försvinna, om man inte följer regelverket.

Många som riskerar att drabbas är de som lagt sin yrkestitel i namnet, eller som använder ett vanligt konto istället för en sida, för att få kontakt med sina kunder. Om du vill att din yrkestitel ska anges i din profil kan du lägga till den som ett så kallat "alternativt namn". Yrkestitlar är inte tillåtna som delar av ditt primära namn.

Om du vill ha en yrkesmässig närvaro på Facebook rekommenderar Facebook att du skapar en sida eller grupp. Då får du kontakt med rätt målgrupp och kan hålla isär jobb och fritid.

Så här ändrar du ditt namn:

1. Läs Facebooks riktlinjer för hur man anger namn.

2. Klicka på den lilla pilen absolut längst upp till höger på din Facebook-startsida och välj Inställningar.

3. Sök rätt på Namn-avsnittet och klicka på Redigera längst till höger.

4. Skriv ditt namn och klicka på Granska ändring.

5. Ange ditt lösenord och klicka på Spara ändringar.

Tänk på att du bara kan ändra ditt namn var 60:e dag.

Så här visar du ett alternativt namn:

1. Klicka på den lilla pilen absolut längst upp till höger på valfri Facebook-sida och välj Inställningar.

2. Klicka på Allmänt i den vänstra kolumnen.

3. Sök rätt på Namn-inställningen och klicka på Redigera längst till höger.

4. Ange ditt alternativa namn.

5. Kryssa för Inkludera detta i min tidslinje om du vill att det alternativa namnet ska visas på tidslinjen. Det hjälper andra att hitta dig när de söker efter dig på Facebook.

6. Klicka på Spara ändringar.

Kanske är du intresserad av...