Speedtest

Bättre täckning med 4G

Mobila nätverk får allt bättre täckning i Sverige.

10 mars 2015

Det snabba mobila nätverket 4G får allt bättre täckning i Sverige, enlig en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS). Enligt PTS årliga kartläggning av mobilnätsutbyggnaden hade 60 procent av Sverige hösten 2014 täckning av 4G-nät som ger cirka tio megabit per sekund i bredbandshastighet. Detta är en ökning med nära 20 procentenheter sedan året innan. En av anledningarna till den kraftiga ökningen är att antalet master som uppgraderats till snabbare 3G och 4G ökat med mer än 2500 stycken.

Detta gäller enbart datatrafiken i 4G. Täckningen för taltjänster, som än så länge kan erbjudas i 2G- och 3G-näten, är i princip oförändrad jämfört med kartläggningen från 2013, då den sammanlagda yttäckningen i landet för taltjänster låg på drygt 83 procent.

Utbyggnaden beräknas fortsätta i snabb takt även under 2014. "Vi ser en positiv utveckling av täckningen i landet och flera operatörer har aviserat att utbyggnaden av mobila bredbandsnät kommer att fortsätta", säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Kanske är du intresserad av...