Captcha

Är du människa eller maskin?

Ett av webbens mest utbredda tester kan snart vara oanvändbart.

29 augusti 2012

Många webbplatser använder idag olika sorters lösningar för att undvika att forum och formulär används av automatiserade program. Samlingsnamnet för dessa lösningar är CAPTCHA, vilket står för "Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" och är ett sätt för webbplatser att försöka skilja automatiserade program från människor. Det kan till exempel röra sig om att skriva en text som deformerats till oigenkännlighet eller klicka på bilder som har någon gemensam nämnare för att bevisa att du är människa. Tanken är att en människa ska se sammanhang och kan tolka innehållet i bilder på ett sätt som datorer inte kan. Men tekniken visar sig ha brister. I en stor studie som gjorts av Stanford University kom man fram till att 1 av 5 surfare hellre lämnar en sida än försöker lösa en CAPTCHA. Det blir många lämnade webbplatser om man betänker att vi löser 280 miljoner CAPTCHAs varje dag.

Men det riktigt stora problemet är att för varje gång företag släpper en ny och förbättrad CAPTCHA löser hackare dem och lär de automatiska programmen hur de ska lösa dem. Redan idag finns det artificiellt intelligenta program som klarar av att lösa CAPTCHAs. Vissa tror att vi nu är mycket nära den tröskel där fler människor än datorer misslyckas med att lösa text- och bildproblemen. Lösningen för att även i fortsättningen skilja på människor och maskiner ska vara en utvecklad variant av CAPTCHA som fungerar som ett mycket litet spel.

Du kan testa själv om du är människa eller maskin på areyouahuman.com.

Kanske är du intresserad av...