Skiljedomstol

Höjt pris på usb-minnen i avvaktan på dom

Privatkopieringsavgift gör usb-minnen och externa hårddiskar dyrare redan innan avgiftens giltighet avgjorts.

27 oktober 2011

En skiljenämnd ska avgöra om Copyswede ska få ta ut en extra avgift på externa hårddiskar och USB-minnen. En liknande avgift finns redan på cd-skivor och dvd-skivor, en så kallad privatkopieringsavgift. Att ärendet hamnat hos skiljenämnd beror på att Copyswede å enda sidan och UniversalMediaAlliansen (UMA) å andra sidan inte är eniga om huruvida usb-minnen och externa hårddiskar kan anses vara ”särskilt ägnade” för kopiering för privat bruk på det sätt som förutsätts för betalningsskyldighet enligt upphovsrättslagen eller ej. Under prövningstiden tas endast halv avgift ut, det vill säga 40 kronor per enhet för externa hårddiskar och 50 öre per gigabyte upp till 80 gigabyte för usb-minnen med en lagringskapacitet på mer än 2 gigabyte.

– Det är bra för såväl upphovsmännen som elektronikbranschen att denna grundläggande rättsliga fråga klarläggs skyndsamt och kostnadseffektivt och att det råder så stabila förhållanden som möjligt under tiden detta sker, säger Mattias Åkerlind, vd på Copyswede, och Stefan Widmark, ombud för UMA.

Dom i skiljeförfarandet förväntas kunna meddelas sommaren eller hösten 2012.

Kanske är du intresserad av...