BeeRaider keayboard

Tangentbord byter form

Ny design ska öka skrivhastigheten.

1 mars 2015

Tangentbord handlar om två olika typer av design. Det handlar om den fysiska layouten var tangenterna finns, vilket vanligtvis handlar om raka tangentbord och från gång till annan om böjda tangentbord. Den andra delen av designen handlar om vad som står på tangenterna, och det handlar det nästan uteslutande om den så kallade QWERTY-designen, döpt efter ordningsföljderna på tangenterna och som kommer från gamla tiders skrivmaskiner där designen förhindrade att slagarmarna fastnade i varandra.

Nu ställer företaget BeeRaider bägge stilarna på huvudet med sitt nya tangentbord med sina Wireless Radial Keyboard. Den nya fysiska designen baserar sig på att användaren ska behöva flytta händerna så lite som möjligt, vilket ska minska arbetsbelastningen och öka skrivhastigheten. Tangenterna är dessutom större ju längre ut från mitten de är placerade för att kompensera för de yttre fingrarnas sämre finmotorik.

Tangentbordet finns med två stycken tangentlayouter - den klassiska QWERTY, men även BeeRaiders egna så kallade DVORAK-layout, som beskrivs som modernare och baserar sig på att språket vi skriver nu för tiden är annorlunda är det som gjorde QWERTY-layouten optimal på skrivmaskinerna.

De trådlösa tangentborden säljs i paket tillsammans med en mer traditionell datormus på BeeRaiders webbplats med QWERTY-layout för 105 dollar (drygt 750 kronor) och med DVORAK-layout för 113 dollar (drygt 820 kronor).Tangentborden finns dock inte ännu med svenska tangenter.

Kanske är du intresserad av...