Dyrare skivor

Optiska medier dyrare under 2013

En minskat efterfrågan kan leda till betydligt höjda priser.

2 januari 2013

Molntjänster och USB-minnen blir allt populärare, vilket gör att efterfrågan på DVD- och Blu-rayskivor som lagringsmedia har gått ner så mycket att flera japanska och taiwanesiska tillverkare har lagt ner produktionen. Under 2012 sjönk efterfrågan på optiska lagringsmedia med nästan 10 procent. Detta har fått Robert Wong, styrelseordförande för CMC Magnetics som är Taiwans största tillverkare av optiska lagringsmedia, att varnar för rejäla prishöjningar på optiska lagringsmedia. Prishöjningarna kan enligt Wong bli närmare 50 procent i det andra halvåret 2013. Mot slutet av året kan dock priserna komma att gå ner en aning igen till följd av lagerrensningar och omstruktureringar.

Kanske är du intresserad av...