kommenter_komse_182011

Samarbeta i Word

I det populära ordbehandlingsprogrammet är det enkelt att vara flera som arbetar med samma dokument.

12 november 2012

Hur ska du göra när du vill att andra ska läsa igenom, kommentera och rätta i en text, utan att använda rödpenna eller små gula notisar? Word innehåller en rad smarta funktioner som gör det möjligt att lägga till kommentarer, hålla ordning på ändringar och skydda text mot oönskad redigering.

Lägg till kommentarer När flera personer arbetar med ett Word-dokument går det att utväxla ändringsförslag direkt i texten. På så sätt kan andra läsa texten på sina egna datorer och lägga till kommentarer för att huvudförfattaren sedan ska kunna göra ändringar i dokumentet.

Se ändringarna i texten Förutom att lägga till kommentarer i ett dokument kan du registrera och visa alla ändringar som gjorts i texten. Detta är förnuftigt om du låter andra göra rättelser och sedan vill se vad som ändrats i dokumentet.

Fortsätt med ändringar När du har tittat igenom de ändringar som andra har gjort kan du välja att antingen acceptera och använda ändringarna i texten, eller avvisa och ta bort dem.

Jämför två dokument Word kan jämföra två dokument och visa dig var skillnaderna ligger. Det kan vara till stor hjälp – speciellt om du har två versioner av samma dokument och inte är riktigt säker på vilka ändringar som har blivit genomförda.

Skydda dina dokument Word innehåller en smart funktion för att styra vilka ändringar andra kan göra i ett dokument. Du kan till exempel tillåta redigering av speciella avsnitt eller spärra för alla andra ändringar än kommentarer.

Kanske är du intresserad av...