Sliter sitt hår, men skägget består.

Sitt inte och vänta.

Snabbare start av Windows

Det har aldrig varit enklare att bestämma vilka program som får starta tillsammans med Windows.

3 maj 2017 av Steffen Nielsen

Med tiden blir en dator långsammare. Det beror framför allt på att program installeras och tas bort, men också på att vissa program vill autostarta tillsammans med Windows. Det görs för att förenkla för dig och för att programmen ska arbeta i bakgrunden och vara redo när de behövs. Dessvärre innebär det också att Windows tar längre tid på sig att komma i gång.

Det är dock enkelt att städa bland alla autostartande program. Ingenting behöver raderas, programmen stängs bara av. Allt sker via Aktivitetshanteraren.

Inaktivera autostartande program:

  1. Tryck på Ctrl+Skift+Esc för att öppna Aktivitetshanteraren. Klicka eventuellt på Mer information för att öppna listan med alla processer.
  2. Välj fliken Autotart. Högerklicka i tur och ordning på de program som inte ska få starta tillsammans ned Windows och välj Inaktivera.

Nästa gång Windows startar kommer de inaktiverade programmen inte att starta, vilket leder till att tiden för uppstarten minskar.

Kanske är du intresserad av...