Windows 10 April 2019 Update May 2019 Update

Windows 10 May 2019 Update är nästa stora uppdatering av Windows 10.

Ny Windows 10-uppdatering försenad

Den kommande stora uppdateringen av Windows 10 är försenad och heter numera Windows 10 May 2019 Update. Enligt de senaste uppgifterna från Microsoft kommer den först i slutet av maj.

De regelbundna halvårsuppdateringarna av Windows 10 har plötsligt lite mindre regelbundna.

Nästa uppdatering kommer nämligen inte förrän i slutet av maj – i bästa fall. Därmed är det slut med Microsofts systematik med halvårsuppdateringar som brukar komma i april respektive oktober.

Detta innebär också att den nya uppdatering har fått ett nytt namn.

Windows 10 May 2019 Update

Microsoft meddelar nu att den kommande uppdateringen nu heter Windows 10 May 2019 Update (tidigare gick den under namnet Windows 10 April 2019 Update). Förhoppningen är att den hinner bli klar före sista maj.

Orsaken till förseningen är enligt Microsoft att de vill göra mer omfattande tester än vad som skedde med de föregående uppdateringarna, där särskilt septemberuppdateringen 1809 ledde till att många användare upplevde allsköns problem.

> Mer att läsa: Alla de olika uppdateringarna av Windows 10 genom åren

Ny namngivning av Windows-uppdateringar

Mycket tyder på att Microsoft överger det gamla sättet att namnge uppdateringarna av Windows 10.

I stället för gamla versionsnummer som till exempel 1903 (som ska utläsas som mars 2019) använder Microsoft nu beteckningen 19h1, som antyder att uppdateringen släpps under första halvåret 2019. Om den beteckningen lever vidare i den skarpa versionen så småningom är oklart. Kanske baseras det nya versionsnumret på den månad när uppdateringen faktiskt släpps.

Vad är det då vi kan vänta oss av den nya uppdateringen? Det kan du läsa mer om först i den här artikeln.

Observera att Microsoft i och med nästa uppdatering av Windows 10 kommer att ställa högre krav på din dator. Läs mer här.

Kanske är du intresserad av...