Cd- eller dvd-enhet

Cd-, dvd-läsare eller cd-brännare ska monteras på framsidan av chassit. Monteringen är densamma oavsett om det är en cd-/dvdläsare eller -brännare.

9 april 2002

1:Ta bort enhetspanelen fram där cd-läsaren ska sitta. Oftast räcker det med ett lätt tryck inifrån. Skjut in enheten i enhetsfacket. Det är lättast framifrån.

2: Skruva fast enheten med fyra skruvar. Använd fingängade sexkantskruvar.

3: Anslut den lilla audiokabeln till ljud-/moderkort på enhetens baksida.

4: Sedan ska den stora datakabeln anslutas till enheten. Tänk på att det röda strecket ska vändas utåt mot strömkabeln. Den andra änden av datakabeln ansluts till IDE-2-controllern på moderkortet.

5: Slutligen ska audiokabeln från enheten anslutas antingen till moderkortets CD-IN-kontakt eller, om man har installerat ett ljudkort, till CD-IN på ljudkortet.

Kanske är du intresserad av...