Säker data

Slutet för nättrollen

Ny teknik från Ericsson skyddar data istället för datorerna.

31 mars 2015

Ericsson har i samarbete med företaget Guardtime tagit fram en ny teknik för att signera och skydda data, snarare än själva datorerna. Intrång som idag förblir oupptäckta i månader om de alls upptäcks skulle kunna spåras på en sekund, och även betyda slutet för anonyma nättroll. Strategin som används idag är måttligt framgångsrik, databrottslighet genererar enorma summor till tjuvarna och datamängderna det handlar om är enorma.

Men enligt Ericsson ska det vara möjligt att signera all data på internet på under en sekund. ID-märkningen går under benämningen KSI-teknik och innehåller tre nyckelkomponenter: tidpunkten då filen skapades, ett matematiskt bevis för att filen är omanipulerad och information om vem som skapade den. Beviset är universellt och kan bevittnas av alla, det behövs inga nycklar eller filer för att låsa upp beviset. Om du gör en ändring i ett dokument måste dokumentet signeras på nytt. Om någon försöker föra in en osignerad fil i ett system stoppas försöket direkt, och det är inte sannolikt att nättjuvarna skulle signera sina virus innan de skickar ut dem.

Tekniken kan uppenbart användas för att minska nättrollens verksamhet och hela problemet med nätfiske när autenticiteten kan styrkas och avsändaren spåras. Det som säljs är en KSI-klient som signerar filer och tänkbara köpare är tele- och bredbandsoperatörer, banker, försäkringsbolag, myndigheter och alla andra som är intresserade av säker data.

Som vanlig konsument kan du dra nytta av tekniken om den tillhandahålls av din mobil- eller bredbandsoperatör.

Kanske är du intresserad av...