KOM_SV_171726-NR08_J_FaneBlade_Web

Windows blir effektivare med flikar

Det blir lätt rörigt när många fönster är öppna samtidigt. Med tillägget QTTabBar kommer du åt alla mappar via flikar i ett enda fönster.

17 maj 2016

När filer ska skyfflas mellan mappar eller när man måste jobba med flera dokument som ligger på olika håll i Windows, kan det snabbt bli svårt att hitta bland alla öppna fönster och det tar långt tid att öppna och stänga fönster efter fönster. QTTabBar löser detta på ett mycket elegant sätt. I stället för att öppna mappar i nya fönster går det i stället att öppna mapparna i flikar i ett och samma fönster. Det gör det betydligt mer överskådligt att arbeta med många mappar. Det går till exempel att dra en fil till en flik och släppa den där för att flytta filen till den mappen.

Kanske är du intresserad av...