BSOD smash

Mänskliga faktorn problemet

En majoritet av IT-problemen orsakas av människorna själva.

4 augusti 2014

Undersökningen gjordes internt av Dimension Data, som bland annat levererar IT-lösningar, och omfattar samtliga 91000 incidenter som loggades i 32 länder under 2013. Hela 26 procent av problemen orsakades av människor. Lägger man till de 6 procent som var rena konfigurationsfel kommer vi upp i inte mindre än 32 procent av samtliga fel som kan härledas till den mänskliga faktorn. Telekomproblem och problem med nätverksuppkopplingen kom på stark andraplats med 22 procent och fysiska problem så som elavbrott och temperaturproblem hamnade på tredje plats med sina 15 procent. Hårdvaran fallerade enbart i 14 procent av fallen. Buggar i mjukvaror och för snål bandbredd däremot stod endast för 2 procent vardera.

Kanske är du intresserad av...