KOM_SV_171132-NR12_J_SMELT DINE BILLEDER_Web

Smält ihop två bilder

Med programmet FotoMorph går det att göra en nästan magisk övergång från en bild till en annan i en snygg och glidande animation.

8 augusti 2014

Du känner säkert igen effekten från tv-reklam och spelfilmer, där exempelvis en katt förvandlas till en människa i en flytande rörelse. Tekniken att smälta samman två bilder i ett glidande förlopp kallas för morphing, och nu kan du själv experimentera och pröva på vad tekniken har att erbjuda i din dator.

Kanske är du intresserad av...