Oculus Rift

VR mot smärta

Konstgjord verklighet kan hjälpa mot nacksmärtor.

11 mars 2015

Med hjälp av konstgjord verklighet försöker fortskare hjälpa patienter med nacksmärtor. Vid University of South Australia har de har använt virtual reality-hjälmar för att skapa en konstgjord verklighet i avsikt att testa smärttröskeln hos personer med kroniska nacksmärtor. Personerna ombads vrida huvudet i den virtuella världen tills de upplevde smärta, för att ta reda på om visuella ledtrådar som förutspår kommande smärta är tillräckligt för att känna verklig smärta.

När man använde den verklighetstrogna men konstgjorda världen, men med den skillnaden att hjälmen simulerade att de vred nacken mindre än de gjorde i verkligheten, ökade personerna sin rörelseförmåga med i genomsnitt sex procent utan att känna smärta. På samma sätt kände de smärta tidigare om hjälmen simulerade att de vred huvudet mer än de i själva verket gjorde.

När forskarna med hjälp av VR-hjälmen kan anpassa hur verkligheten uppfattas av patienten, vill forskarna låta patienterna utan smärta eller nervositet öva på att vrida nacken mer än vad som är bekvämt. Tanken är att den träningen ska kunna leda till att smärtan reduceras även i verkligheten.

Kanske är du intresserad av...