Min myndighetspost

Tuff start för statens e-brevlåda

Stor satsning har gett litet resultat.

26 mars 2014

Regeringen och IT-minister Anna-Karin Hatt vill effektivisera förvaltningarna och på så vis kunna spara miljarder, bland annat genom att kunna skicka post digitalt till medborgarna. Det har dock gått ganska trögt med den satsningen hittills. Systemet Mina Meddelanden och Min Myndighetspost lanserades 2012 och är en del i regeringens satsning på att effektivisera kommunikationen mellan myndigheter och privatpersoner. Avsikten var att även privata företag skulle kunna ansluta sig till systemet, så att privatpersoner skulle kunna ta emot post från dem digitalt. 48 000 abonnenter har anslutit sig till den digitala brevlådan för att kunna få post ifrån Skatteverket, Bolagsverket, Sunet och Transportstyrelsen. Än så länge är det bara Tomelilla kommun som anslutit sig till systemet, inga andra kommuner, företag och eller landsting har valt att ansluta sig.

Min Myndighetspost

Kanske är du intresserad av...