E-bok

Trögt för legala e-böcker

Bristande respekt är en av anledningarna.

4 juni 2013

Trots att det är mer än tio år sedan den första e-boken på svenska publicerades, väntar den digitala litteraturen fortfarande på att få det stora lyftet i Sverige. Detta trots att det digitala formatet i flera delar av världen har blivit den vanligaste utgivningsformen för böcker. Detta enligt en rapport som Svenska Förläggareföreningen har publicerat.

Enligt rapporten utgör e-boksförsäljningen bara en procent av alla böcker som säljs i Sverige varje år, och en orsak till den låga siffran ska enligt upphovsmännen vara att böckernas upphovsrätt inte respekteras. En majoritet av de e-böcker som svenskar läser är nämligen illegalt nedladdade från olika fildelningstjänster. Rapportens medförfattare Sara Lindbäck från Rättighetsalliansen poängterar hur viktigt det är att polisanmäla fildelningstjänsterna, men vill även se ett organiserat samarbete med internetoperatörerna.

  • Operatörerna är en nyckelspelare. Rättighetsinnehavare som upptäcker att deras verk sprids av en fildelningstjänst bör kontakta operatören direkt, säger Sara Lindbäck.

Pia Janné Nyberg, jurist på Svenska Förläggareföreningen, efterlyser en ny inställning från landets politiker. Hon menar att de har varit rädda för att säga ifrån och stå upp för upphovsrätten, och att det i dag är för stort fokus på internetanvändarens integritet.

  • Den är förstås också viktig, men det talas för lite om att det finns fler vars rättigheter kränks på internet, nämligen rättighetshavarnas. Det har man känt till länge, ändå görs inget, säger Nyberg.

Kanske är du intresserad av...