Helsingborg gratis WiFi

Städerna som bjuder på WiFi

Gratis surfzoner ska locka besökare.

17 april 2013

Jönköping har fått sällskap av Helsingborg i listan över städer som bjuder på WiFi, och Malmö skissar på att bygga en liknande lösning för att kunna erbjuda invånare och besökare på gratis trådlöst internet. Inspirationen ska bland annat ta tagits från Silicon Valley, där jätteföretaget Google gjort en liknande satsning.

Systemet ska inte ha någon gräns för antalet samtidiga användare, varken i Helsingborg eller Jönköping. Däremot begränsas surfandet i Jönköping till två timmar och vill man surfa mer efter det får man betala 1 euro för en dag, hur det kommer att se ut i Helsingborg är i skrivande stund inte färdigställt. Martina Röhmer på kommunens kommunikationsavdelning berättar att bandbredden kommer att ha vissa begränsningar för att inte bli ett alternativ till vanliga bredbandsuppkopplingar, och att de håller på att ta fram villkor som användaren måste godkänna innan man kopplar upp sig. Tre miljoner kronor har Helsingborg avsatt för satsningen, samt därefter ytterligare ett antal hundra tusen kronor i driftkostnader.

Kanske är du intresserad av...