Smartphone user

Smartphones vanligast hos högutbildade

Ny undersökning visar stora skillnader mellan befolkningen.

20 november 2013

Den årliga rapporten ”Svenskarna och internet” presenteras av Stiftelsen för internetinfrastruktur, och är del av en internationell studie och baseras på en befolkningsproportionell panel om drygt 3000 personer. Undersökningen visar att 90 procent av landets högutbildade som har hög inkomst använder smartphones. Den andelen är nästan dubbelt så jämfört med användare med låg utbildning och inkomst.

Skillnaden är ännu större om man i stället för smartphones jämför användandet av surfplattor, där bara var femte lågutbildad låginkomsttagare har surfplatta, jämfört med närmare två tredjedelar av högutbildade höginkomsttagare.

Räknat från 2010 har andelen personer med smartphone ökat från 22 till 65 procent, och surfplattorna har under samma period ökat från 2 till 31 procent.

Kanske är du intresserad av...