Rättslig process

Piratpartiet anklagar svenska domstolar för rättsröta

Partiet osäkra på rättvis behandling inför eventuell rättsprocess för att de hjälper fildelarsajten The Pirate Bay.

20 februari 2013

Enligt ett brev som skickats till Piratpartiet från Rättighetsalliansen kommer partiet att dras in i en rättslig process om man inte stänger av tillgången till internet bland annat för fildelarsajtens The Pirate Bay innan den 26 februari. Anledningen är att Piratpartiet sedan 2010 har agerat internetleverantör för webbplatsen.

Enligt Piratpartiets partiledare Anna Troberg är det inte olagligt att förse Pirate Bay med internetaccess vilket skulle betyda att partiets verksamhet laglig. Hon tycker inte heller att lagliga verksamheter ska behöva utsättas för den typen av hot.

Anledningen till Rättighetsalliansens agerande är att enligt dem kan internetleverantörer hållas ansvariga om de tillhandahåller tjänster till olagliga fildelningssajter, och organisationen hänvisar till ett beslut av Högsta domstolen förra året samt flera fällande domar i tingsrätter och hovrätter.

I brevet till Piratpartiet från Rättighetsalliansen står bland annat att läsa att "Genom det beslutet blev det slutligen fastställt att inte endast den som administrerar en illegal fildelningstjänst utan även den som tillhandahåller internetaccess till en sådan illegal tjänst begår en brottslig handling. Trots att det har klar lagts genom rättslig prövning har ni fortsatt med denna verksamhet. "

Enligt Troberg kommer man att använda tiden fram till den 26 februari för att ta ställning till bhur man ska göra, och att galopperande rättsröta inom svenska rättssystemet gör att man inte vågar lita på en rättvis behandling i domstol. "Liknande fall har präglats av galopperande rättsröta och det är naturligtvis en sak vi måste ta i beaktande när vi beslutar hur vi ska gå vidare med den här saken. I dag är det tyvärr så att det faktum att en verksamhet är laglig inte är en garanti för att man ska få en rättvis rättegång."

Kanske är du intresserad av...