Steven Jiang

Spelteknik förbättrar cancerbehandling

Ny lösning snabbar upp behandling 25000 gånger.

24 juni 2014

Professor Steven Jiang är boss för Division of Medical Physics and Engineering vid University of Texas Southwestern Medical Center, och hans forskargrupp har tagit fram en teknik för att använda grafikkretsar från vanliga grafikkort för att förbättra cancerbehandlingar.

Kretsarna, även i relativt ordinära grafikkort som kan sitta i vanliga hemdatorer, är otroligt snabba på sin specialiserade uppgift att utföra avancerade matematiska uträkningar. Det är detta som Jiang och hans grupp utnyttjar för att beräkna strålningsdoser vid cancerbehandlingar, och därmed använda grafikkretsarnas enorma beräkningskraft för att snabba upp beräkningarna för att kunna behandla patienter fortare. För närvarande har man lyckats korta ner beräkningstiderna för de mest avancerade behandlingarna från 70 timmar till ungefär 10 sekunder.

  • Det är en otrolig förbättring i beräkningskapacitet, säger Jiang. Vi borde egentligen tacka alla som spelar datorspel för detta, spelens popularitet har resulterat i utvecklingen av beräkningstekniker som blir otroligt bra verktyg inom sjukvården. Ju fortare vi kan få fram resultat, desto snabbare kan vi hjälpa både läkare och patienter att göra deras tillvaro bättre och bota fler.

Strålningsbehandlingar kan pågå under lång tid, och under behandlingen kan tumörer hinna förändras så pass mycket att en behandling som var bra när den inleddes, blir sämre på grund av tumörförändringar. Beräkningar som tar 70 timmar blir inte till speciellt stor hjälp under behandlingen, men med beräkningar som tar tio sekunder kan läkarna följa utvecklingen från dag till dag och därmed kunna göra snabba korrigeringar.

Kanske är du intresserad av...