Snabbare internet

Så ska Internet bli snabbare

Forskare söker snabbare få datorerna att prata effektivare.

1 oktober 2013

Forskade på MIT arbetar på att försöka förbättra det språk som datorerna pratar med varandra när de skickar data mellan sig på internet. Språket heter TCP och de senaste 25 åren har forskarna gjort små, men ändå viktiga förbättringar som påverkar hur snabbt datorerna kan prata med varandra. Men TCP har en stor nackdel: det är skapat för datorer av människor, och forskarna är så gott som säkra på att ett språk konstruerat för datorer av datorer kommer att vara snabbare. Faktiskt upp till tre gånger snabbare, hävdar forskarna som jobbar på projektet Remy som just är ett datorskapat språk för datorer.

Datorerna provar flera olika möjligheter i rask takt för att komma fram till den bästa lösningen, och forskarna testar de olika algoritmerna datorerna föreslår i en testmiljö som ska efterlikna verkliga förhållanden. Resultatet man efterstävar inte att egentligen öka överföringshastigheten på kommunikationen, utan att låta datorerna prata effektivare med varandra med den överföringshastighet som redan finns.

Bland annat minskade väntetiderna med upp till 40 procent samtidigt som överföringshastigheten ökade, även när de simulerade dataöverföring över mobilt nätverk. När vi kan tänkas få se algoritmerna i verkligheten återstår däremot att se.

Kanske är du intresserad av...