WiFi

Nästa generation trådlösa nätverk

Samsung har löst en del av problemen med nästa nätverksstandard.

14 oktober 2014

För ungefär ett år sedan kom den senaste standarden för trådlösa nätverk, 802.11ac, vilken möjliggör överföringshastigheter på upp till 2600 megabit per sekund över 5 GHz-bandet. Redan nu pågår dock arbete med nästa generations trådlösa nätverk kallat 802.11ad som ska möjliggöra överföringshastigheter på upp till 7000 megabit per sekund. Den höga överföringshastigheten kan delvis tillskrivas användningen av 60 GHz-bandet. Det höga frekvensbandet gör det visserligen möjligt med höga överföringshastigheter, men medför både sämre penetrationsegenskaper (för att till exempel ta sig genom väggar) och är känslig för transmissionsförluster, vilket medför dålig signal och prestanda.

Nu meddelar Samsung att de har löst en del av de tekniska problemen och i tester uppnått hastigheter på 4600 megabit per sekund. De säger dock att de teoretiska hastigheterna som kan väntas av 802.11ad i praktiken är tio gånger högre än vad man kan uppnå med Wifi-tekniker som utnyttjar 2,4 GHz- och 5 GHz-banden. AD-tekniken är dock inte tänkt att bli en ersättare till den befintliga AC-tekniken, utan kommer främst att komplettera den där lång räckvidd inte är nödvändig.

Enligt Samsung kan de första produkterna med AD-tekniken komma att dyka upp i affärerna under 2015.

Kanske är du intresserad av...