Optical Disc Archive

Lagra mer och längre

Ny teknik ska erbjuda smidig lagring i årtionden.

11 mars 2014

Teknikföretagen Sony och Panasonic har tillsammans tagit fram en standard för ett nytt lagringsformat som gör det möjligt att lagra 300 gigabyte på en enda optisk skiva. Det nya diskformatet heter Archival Disc och är optiska skivor i samma format som dagens DVD- och Blu-rayskivor, men det nya formatet kommer att kunna lagra upp till 300 gigabyte på en enda skiva. Skivan ska dessutom vara läsbar i upp till 50 år.

Det nya formatet är i första hand tänkt för långtidslagring för företag, men med ökade lagringskrav även för hemmabruk i och med lagring av digitala foton och filmer kan det även komma att bli aktuell med den nya tekniken även för hemanvändare.

Den första versionen av Archival Disc kommer troligtvis att dyka upp under 2015 och då kommer skivorna att kunna lagra 300 gigabyte, men planer finns på skivor som kan lagra både 5000 och 1000 gigabyte per skiva.

En annan fördel med den nya tekniken är att enheterna inte kräver några kylsystem, vilket bland annat gör enheterna mycket tysta och ge dem lägre strömförbrukning än exempelvis bandlagringssystem.

Kanske är du intresserad av...