Hårddisk

Inte slutet för mekaniken

Lagringskapaciteten accelererar i framtiden spår experter.

26 november 2014

Många har nog räknat ut de äldre mekaniska hårddiskarna i och med att de modernare SSD-hårddiskarna kommit i kapp när det gäller lagringskapacitet. Men än är det för tidigt att börja skriva på de magnetbaserade hårddiskarnas dödsruna, för nu har vi fått en glimt av framtidsplanerna via Advanced Storage Technology Consortium (ASTC), ett lagringskonsortium med flera stora aktörer i ryggen.

I deras planer kan man läsa att kapacitetstillväxten för lagringsmediet beräknas accelereras under 2017 till en årlig tillväxttakt på runt 30 procent – upp från dagens cirka 15 procent. Men hjälp av ny teknik möjliggörs hårddiskar på 20 terabyte eller mer redan inom de kommande fem åren och redan 2025 förutspås de första hårddiskarna på 100 terabyte vara möjliga att producera.

Kanske är du intresserad av...