Inget moln

Nej till Googles molntjänst

Datainspektionen kritiserar Salems kommun för bristande kontroll på personuppgifter.

11 juni 2013

Det avtal som Salems kommun vill teckna för att använda Googles molntjänst är inte tillräckligt, konstaterar Datainspektionen. Antingen måste bristerna i avtalet åtgärdas eller så måste kommunen sluta använda molntjänsten.

2011 kritiserade Datainspektionen Salems kommun för dess användning av en molntjänst från Google. Kritiken rörde brister i avtalet som innebar att det inte uppfyllde reglerna i personuppgiftslagen. Avtalet gav Google för stort utrymme att behandla personuppgifter för sina egna ändamål. Dessutom framgick inte vilka underleverantörer som är inblandade och vad som händer med personuppgifterna när avtalet upphör.

Salems kommun förelades att ta fram ett nytt avtal. Datainspektionen har granskat det nya avtalet och konstaterar att de tidigare bristerna kvarstår.

  • Därför måste vi återigen förelägga kommunen att antingen åtgärda bristerna i avtalet eller att sluta använda molntjänsten, säger Ingela Alverfors, jurist på Datainspektionen.

Kanske är du intresserad av...