Statistik

Nästan alla surfar

Svenskarna är ett väldigt surfande folk enligt SCB.

21 januari 2014

En rapport från Statistiska Centralbyrån (SCB) över svenskarnas surfvanor under 2013 visar att vi är ett väldigt surfande folk. Enligt statistiken surfar 78 procent av männen i åldrarna stort sett varje dag, medan motsvarande siffra för kvinnor är 75 procent.

Statistiken påvisar även väldigt tydliga åldermässiga skillnader, både män och kvinnor 16-34 år ligger på över 90 procent (kvinnor 16-24 är den största gruppen med 95 procent) dagligt internetanvändare. Sedan sjunker andelen dagliga surfare till 29 procent för män 75-85 år och 16 procent för motsvarande kvinnor.

I motsatta änden av statistiken, andelen personer som aldrig har använt internet, ligger landssnittet på 6 procent för män och 9 procent för kvinnor. Här står seniorerna för nästan samtliga i statistiken - upp till 54 års ålder har 99 procent av män och kvinnor använt internet, medan 34 procent av män mellan 75-85 och 58 procent av kvinnor i motsvarande aldrig har använt internet.

Kanske är du intresserad av...