Mobbing

Mobbing vanligast på Facebook

Dystra siffror i ny undersökning från SIFO.

18 mars 2014

Det senaste året har var tredje ung utsatts för kränkningar på nätet, enligt en rapport som sammanställts av SIFO på uppdrag av Friends och Symantec. Nätrapporten genomförs för andra året i rad och kartlägger ungas vanor och beteende på nätet. Rapporten baseras på en riksrepresentativ undersökning genomförd av SIFO där 1070 unga i åldern 10-16 år svarat på frågor om sina nätvanor. Studien visar att det är vanligare att tjejer utsätts för nätkränkningar (37 %) än killar (28 %). Mest utsatta är tjejer i åldern 13-16 år där över hälften har blivit kränkta på nätet det senaste året, varav en femtedel vid upprepade tillfällen. Det forum där unga löper störst risk att utsättas för kränkande behandling är Facebook. Facebook så skiljer det sig åt mellan pojkar och flickor, bland pojkar är det vanligt med kränkningar inom spelvärlden medan tjejer i större utsträckning utsätts i forum som KiK och Instagram. Den vanligaste sortens kränkningar är taskiga kommentarer kopplade till utseende eller intressen.

Var fjärde ung berättar att deras lärare varken har tagit upp hur man bör vara mot andra i sociala medier, eller vad man kan göra om man blivit kränkt. Intresset från föräldrar är större, sex av tio säger att deras föräldrar tagit upp att det är viktigt att vara schysst mot andra i sociala medier.

  • Vuxna har en viktig roll att spela genom att ge unga råd om hur man bör bete sig på nätet. Det är även viktigt att ta upp de enkla säkerhetsåtgärder som kan tas för att skydda sin digitala profil och sin information, säger Per Hellqvist, säkerhetsspecialist Symantec.

Vanligaste forumen för kränkningar

1. Facebook

2. Spelvärlden

3. KiK

4. Instagram

5. Ask.fm

Friends och Symantecs tips till föräldrar

1. Visa intresse för barn och ungas liv på nätet

2. Var en positiv förebild

3. Erbjud ditt stöd och visa att du finns där om någonting händer

4. Använd anmälningsfunktioner som finns i forum

5. Polisanmäl vid grova kränkningar

Läs Nätrapporten i sin helhet på www.friends.se/natrapporten

Kanske är du intresserad av...