Klass med datorer

Microsoft skyddar elever

Företaget tar ställning angående elevers integritet.

13 mars 2014

I och med att allt fler elever får egna skoldatorer, skulle denna användargrupp vara en potentiell guldgruva för att samla in och använda elevers dataanvändande för reklam-och marknadsföringsändamål genom så kallad "data mining". För att stärka elevers integritet har därför Microsoft tagit ställning för att se till att den risken minimeras, meddelar man på Microsofts årliga europeiska utbildningskonferens i Barcelona.

"Den privata sektorn har ett ansvar för att ge lärare de verktyg och resurser som inspirerar till ett verklighetsbaserat lärande samtidigt som man respekterar elevers integritet. Det är därför Microsoft har förbundit sig att vidta alla åtgärder vi kan för att se till att elevens information förblir säker. Vi kommer inte, under några omständigheter, utnyttja information från eleverna för data mining" säger Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft Sverige.

Microsofts ställningstagande blir betydelsefullt i och med att Microsoftbaserad teknik används i 98 procent av skolorna i hela världen. Exempelvis används Microsoft Office 365 Education, ett molnbaserat kommunikations och samarbetsverktyg, idag av 110 miljoner studenter, lärare och skolpersonal.

Kompetens i Microsoft Office är en viktig del av att förbereda studenter för arbetsmarknaden. En ny IDC studie visar att Microsoft Office-kunskaper är bland de 20 viktigaste kompetenserna som krävs för välbetalda yrken.

Kanske är du intresserad av...