RFID

Människa infekteras med datorvirus

Forskare utför experiment med att sprida virus via implantat.

3 september 2014

Dr Mark Gasson, expert på cybernetik vid universitetet i Reading, smittade avsiktligt sig själv (via en RFID-krets inopererad i sin handled) med ett godartat datavirus som en del av ett experiment för att visa hur implantat kan vara mottagliga för virus. En RFID-krets tillåter trådlös kommunikation på korta avstånd, och används dagligdags exempelvis i passerkort och biljettkort i lokaltrafiken. Kretsen i Gassons arm är ett passerkort som bland annat tillåter honom att få tillgång till vissa delar av universitetets laboratorier, samt kommunicera med sin mobiltelefon.

Gasson och hans kolleger skapade ett virus som fördes över till den inopererade kretsen, och när Gasson därefter använde passerkortet för att komma in i laboratoriet kopierade viruset sig själv i datorerna och började kopiera sig själv. När kollegorna därefter använde sina vanliga passerkort, hoppade viruset vidare till deras passerkort och fortsatte att spridas. Experimentet visade att det gick att skapa virus som kunde sprida sig via inopererade kretsar, och virus skulle med den här metoden kunna samla information och kopiera sig till passerkort som kan ge obehöriga tillträde till säkra områden.

I det här fallet handlade det om ett ofarligt virus, men spridningen skulle även kunna användas för att infektera andra typer av livsuppehållande implantat som använder RFID.

Kanske är du intresserad av...