Identitetsstöld

Ja till straff för identitetsstöld

Datainspektionen positiv till förslaget att kriminalisera olovligt användande av andra personers identitetsuppgifter.

30 april 2014

En utredning har på uppdrag av regeringen undersökt om det straffrättsliga skyddet för egendom behöver stärkas. Utredningen har bland annat undersökt om det finns skäl att kriminalisera olovlig användning av andra personers identitetsuppgifter, så kallad identitetsstöld. Datainspektionen har granskat förslaget och ställer sig positiv till det föreslagna nya brottet identitetsintrång.

Utredningen anser att ett fotografi av en person som används med påhittade namn- och adressuppgifter inte ska omfattas av det föreslagna brottet integritetsintrång. Det innebär att den som skapar ett konto på exempelvis Facebook med ett uppdiktat namn och använder en bild på någon annan person, inte skulle kunna dömas för integritetsintrång. Datainspektionen påpekar att det obehag som en person som förekommer på bild på sådana påhittade konton gör att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet bör överväga att låta straffbestämmelsen integritetsintrång även omfatta den typen av identitetsuppgifter.

Kanske är du intresserad av...