Lucia

Förbjudet fotografera luciatåg

Fotoförbud i skolor för att skydda utsatta barn.

10 december 2013

Flera förskolor inför fotoförbud under barnens luciatåg. Detta för att skydda barnens integritet och för att många föräldrar känner en oro att bilderna sedan ska spridas på nätet via sociala medier. Tidigare har skolorna vädjat till föräldrar att inte lägga ut bilderna på nätet men det har inte fungerat.

  • Det är inte själva fotograferingen som är problemet. Men nu hamnar inte fotografierna i fotoalbum längre. Nu lägger man upp bilder på Facebook och andra sociala medier och det är bakgrunden till fotoförbudet. Vi känner att vi inte kan ta ansvar för vad som händer med bilderna. Vi har barn med skyddad identitet i vår verksamhet och vi har upplevt att det kan bli väldigt fel, säger förskolechefen i Örnsköldsvik, Lena Gidlund i en intervju till Mittnytt.

Fotoförbudet i Örnsköldsvik gäller enbart under själva luciatåget. Före och efter får man ta bilder, av sina egna barn. På en förskola i Luleå har man istället valt att låta personalen ta bilder som föräldrarna får ta del av, men då bara bilder på sina egna barn. Däremot bör alla föräldrar vara försiktiga med vilka bilder som hamnar på internet eftersom det kan finnas elever med skyddade personuppgifter, och för dem kan en publicering på internet få allvarliga konsekvenser. Att publicera en bild på ett barn med skyddade personuppgifter får anses kränkande och därmed otillåtet, enligt Datainspektionen.

Kanske är du intresserad av...