Ungar med smartphones

Flickor kan bli förlorare

Ny undersökning visar att enklare teknik kan vara till nackdel för flickor.

23 september 2014

Enligt undersökningen Eleverna och internet som gjorts av .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) kan flickor komma att bli förlorarna i IT-samhället, eftersom flickor använder enklare smartphones och surfplattor pojkar. Undersökningen bygger på resultat från 2014 års Svenskarna och internet som presenteras i november.

Den största förändringen gäller dock tillgången till datorer, bland mellanstadiebarnen har flickor mindre tillgång till en egen dator än pojkarna och minskningen är dramatisk. 2013 hade 79 procent av flickorna och 73 procent av pojkarna tillgång till egen dator, men i år har siffran för flickorna sjunkit till 59 procent medan den för pojkarna ökat till 85 procent. Flickorna på mellanstadiet har dock större tillgång till smarta mobiler än pojkarna, 95 procent av flickorna har tillgång till en egen smartmobil jämfört med 87 procent av pojkarna.

Trots enklare teknik skattar flickor sin kunskap högre än pojkarna. En förklaring kan vara att flickorna är mer kunniga användare än pojkarna, men en annan teori är enligt .SE att eftersom pojkar har tillgång till mer teknisk utrustning är de mer medvetna om att det finns mycket mer att lära sig. Bristen på teknik kan helt enkelt medföra att flickorna överskattar sin kunskapsnivå, medan pojkarna genom sin tillgång och användning av datorer har insikt om de möjligheter som finns med tekniken.

  • Att flickorna använder "enklare" teknik kan leda till att de inte lär sig lika mycket eftersom man inte kan göra samma saker på en telefon eller surfplatta som på en dator. På sikt kan det här få stora konsekvenser på viljan att arbeta med it och teknik, säger Kristina Alexanderson som är chef för internet i skolan på .SE.

Kanske är du intresserad av...