The Pirate Bay

Fildelningen minskar

Svenska ungdomar fildelar mindre.

3 juni 2014

Ny forskning från Lunds universitet visar att jämfört med för fem år sedan är det färre ungdomar fildelar, och de som fortfarande fildelar gör det i mindre utsträckning än tidigare. Det är rättsociologer på Lunds universitet som skapat en databas för användare av The Pirate Bay samt intervjuat ungdomar mellan 15-24 år, och resultatet visar ett trendbrott inom fildelning. De som fildelar dagligen eller nästan dagligen har sjunkit från 32,8 procent 2012 till 29 procent 2014 och andelen ungdomar som aldrig fildelat har ökat från 21,6 procent till 30,2 procent.

Samtidigt minskar andelen som anser att man inte bör fildela eftersom det är olagligt, från 24 procent till 16,9 procent. Anledningen till den minskade fildelningen ska enligt forskarna inte bero på ökad respekt för lagen eller att andelen fällande domar ökat, utan fler hellre använder lagliga alternativ.

  • Om man lyssnar till vad ungdomarna själva säger så är det snarare nya och bättre lagliga tjänster som orsakar minskningen av fildelning, än ökad respekt för lagen. Det har skett ett trendbrott där alternativa betallösningar som till exempel, Spotify och Netflix ändra konsumtionsmönstret bland unga, säger Måns Svensson, rättssociolog vid Lunds universitet.

Kanske är du intresserad av...