The Pirate Bay

Domännamn kan beslagtas

Åklagare vill göra det möjligt att beslagta domännamn som används i kriminella sammanhang.

10 februari 2015

För första gången i Sverige har åklagare krävt att domännamn antingen ska stängas av eller att äganderätten ska flyttas till staten. Tidigare har liknande krav riktats mot enskilda ägare av domännamn, men nu riktar sig begäran i stället direkt mot domännamnet i stället för ägaren, via stiftelsen Punkt SE, som ansvarar för hela registret över se-domäner. Anledningen är åklagaren vill ge polisen möjligheter att stänga utpekat kriminella webbplatser, och i detta första ärende är det domännamnen thepiratebay.se samt piratebay.se det handlar om.

Det är kammaråklagare Fredrik Ingblad har begärt att domännamnen inte längre ska få användas eftersom han hävdar att ett domännamn är ett hjälpmedel för en webbplats, och om webbplatsen används för brottslig verksamhet är domännamnet ett brottshjälpmedel.

Stiftelsen Punkt SE anser att kravet är ineffektivt och oproportionerligt, och liknat kravet vid att ta bort gatuskyltar till alla fastigheter där det någonsin har begåtts brott. Stiftelsen vill se sig som ett adressregister som är neutralt i fråga om vad som finns på enskilda webbplatser, men Ingblad poängterar att det inte är meningen att ålägga Punkt SE någon övervakningsfunktion, vilket är anledningen till att man helt enkelt bara vill flytta äganderätten till staten.

Skulle domstolen ger åklagaren rätt, samt att domen håller i högre instans, betyder det att det ges helt nya möjligheter rättsväsendet att jaga webbplatser som håller på med kriminell verksamhet, där man för närvarande enbart kan jaga de fysiska servrarna, vilka kan vara placerade var som helst i världen även om de använder en svensk .se-adress.

Kanske är du intresserad av...