Digitalt samhälle

Digital delaktighet

Men 40 procent står fortfarande utanför vårt digitala samhälle.

27 november 2013

I allt högre grad krävs i dag grundläggande internetkunskaper exempelvis på arbetsmarknaden eller för att kunna ta del av samhällets service. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin som för samhällsekonomin.

Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) konstaterar i sin årliga rapport Svenskarna och internet att 6 av 10 säger sig vara helt eller delvis delaktiga i informationssamhället. Följaktligen är 4 av 10, alltså 40 procent av svenskarna, inte alls delaktiga, och detta är siffror som inte förändrats nämnvärt sen 2005.

Faktorer som ålder, utbildning och inkomst påverkar kraftigt. De med hög utbildning och inkomst känner i genomsnitt större delaktighet. I gruppen 76 år eller äldre svarar 4 av 5 att de känner sig bara lite eller inte alls delaktiga medan 8 av 10 i gruppen 16-45 år känner sig helt och fullt eller till stor del delaktiga. Sammanlagt står idag 1,2 miljoner människor utanför det digitala samhället enligt .SE och de här personerna ställs utan viktiga samhällsfunktioner när dessa flyttar ut på internet. År 2010 var det 1,5 miljoner svenskar som uppgav att de sällan eller aldrig använde samhällets digitala tjänster.

Kanske är du intresserad av...