Super Mario 64

Dataspel som botemedel

Datorspelande kopplat till positiv tillväxt i hjärnan.

5 november 2013

Dataspel utvecklar de delar av hjärnan som styr minne, rymdsuppfattning och finmotorik, skriver forskade vid Max Planck-institutet i Tyskland i ett pressmeddelande. De positiva effekterna på hjärnan kan komma att visa sig användbara vid behandling av till exempel schizofreni, Alzheimers och post traumatiskt stressyndrom.

För att undersöka hur spel påverkar den mänskliga hjärnan lät forskarna en grupp vuxna spela spelet Super Mario 64 i 30 minuter om dagen i två månader. Kontrollgruppen fick inte spela alls. Förändringarna i deltagarnas hjärnvolym mättes med hjälp av magnetröntgen och det visade sig att de som spelat dataspel visade en ökning i hjärnans grå massa. En intressant observation forskarna gjorde var att ökningen av hjärnmassa stod i proportion till hur gärna testpersonerna ville spela spel. De som hyste större önskan att spela hade mer grå massa.

  • Medan tidigare studier har visat skillnader i hjärnstruktur hos dataspelare kan den aktuella studien visa en direkt länk mellan dataspel och en volymmässig tillväxt i hjärnan, säger forskningsledaren Simone Kühn.

Av den anledningen hoppas Simone Kühn och hennes kollegor att spel kan hjälpa till i det terapeutiska arbetet rörande sjukdomar som orsakats av förändringar i hjärnan så som schizofreni eller post traumatiskt stressyndrom eller neurodegenerativa sjukdomar så som Alzheimers.

Kanske är du intresserad av...